Om Psykosyntese

I psykosynteseterapien fokuserer vi på det friske i mennesket, og vi ser at det i hvert problem finnes en mulighet til personlig utvikling. Samtidig som psykologiske sår bearbeides og leges, kan individet utforske og utvikle sine egne indre ressurser.

Det terapeutiske arbeidet tar utgangspunkt i at mennesket er en helhet med kropp, følelser, intellekt og sjel. Hvert aspekt er viktig for å komme i nærmere kontakt med sitt indre landskap, der hvor mulighetene til utvikling ligger latent.

Terapien innebærer å bevisstgjøre det som skjer når vi mennesker havner i ulike kriser eller ønsker forandring i livet vårt. En samtaleterapeut i psykosyntese ser hele mennesket, og har både hensikt og mening i fokus. Ved hjelp av psykosyntesens verktøy som blant annet inkluderer samtale, meditasjon, guidede indre reiser og kroppslige øvelser kan det som har satt seg fast eller det som hindrer utvikling bli synliggjort og forvandles til mulighet og vekst. Gjennom disse teknikkene får vi hjelp til å forstå det som tidligere har skjedd i våre liv og hvordan vi i dag reagerer i ulike situasjoner. Ved å bearbeide og frigjøre låste følelser og tankemønstre finner vi nye måter å forholde oss til oss selv og andre.

Psykosyntesens paradigme er utviklet av den italienske psykiateren Robert Assagioli (1888-1975), for å skape en bro mellom Vestens psykodynamiske tenkning og Østens filosofi. Hensikten er å styrke menneskets iboende utviklingsmuligheter og indre ressurser i møte med de utfordringer som hindrer oss i å leve ut vårt potensiale. Psykosyntese praktiseres i dag i over 40 land som en selvutviklingsmetode og psykoterapeutisk tilnærming som fremmer helhetlig utvikling og vekst.

Psykosyntese kan videre beskrives som en integrativ terapi som bygger på teorier fra psykoanalytisk, humanistisk, eksistensiell og transpersonlig psykologi. Den vektlegger menneskets egne ressurser og indre erkjennelser, både i arbeidet med å søke en opplevelse av mening og formål i livet, og å finne løsninger på problemene som hindrer oss i å leve et mer helhetlig liv.