Personvernerklæring

Om personvern og bruk av informasjonskapsler

1. Generelt

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan glasoterapi.no samler inn og håndterer personopplysninger. Målet med personvernerklæringen er å gi deg overordnet informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Kontaktinformasjon finner du i menyen.

2. Hvorfor og hvordan vi samler inn personopplysninger

Nedenfor følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysninger, og for hvilke formål personopplysningene samles inn.

Ved mottak og besvarelse av henvendelser. Vi samler primært inn fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer og firmanavn- og tilknytning i forbindelse med mottak og besvarelse av henvendelser til oss (herunder etablering og oppfølging av kundeforhold). I enkelte tilfeller kan eksterne henvendelser inneholde ytterligere personopplysninger enn beskrevet over. Behandlingsgrunnlaget for mottak og besvarelse av henvendelser er berettiget interesse etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Det er nødvendig for oss å samle inn disse personopplysningene for å være i stand til å besvare henvendelser som blir sendt inn til oss.

I forbindelse med markedsføring. Vi benytter i hovedsak navn og e-postadresse i forbindelse med utsending av nyhetsbrev o.l. Behandlingsgrunnlaget er enten samtykke etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, eller berettiget interesse etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, avhengig av kundeforholdet. Vi anser det som nødvendig å kunne informere eksisterende kunder og andre interessenter om relevant informasjon knyttet til våre tjenester.

Ved kurs- og seminarpåmelding. I forbindelse med påmelding til kurs og seminarer samler vi inn fornavn, etternavn, firmanavn- og tilknytning, e-postadresse og fakturainformasjon. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi anser vi har en berettiget interesse i å samle inn personopplysninger om kurs- og seminardeltakere for å være i stand til å planlegge og gjennomføre arrangementene på en god måte.

3. Om innsamling av personopplysninger

Bruk av informasjonskapsler (cookies). Vi bruker Google Analytics til å analysere bruksmønsteret til besøkende på glasoterapi.no. Behandlingsgrunnlaget for bruken av informasjonskapsler på glasoterapi.no er samtykke etter ekomloven § 2-7b og berettiget interesse etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi anser det som nødvendig å benytte informasjonskapsler for å optimalisere våre nettsiders funksjonalitet og styrke brukervennligheten. Samtykke etter ekomloven § 2-7b forutsetter du får informasjon om hvilke opplysninger som behandles, og at funksjonaliteten for informasjonskapsler ikke er skrudd av i din nettleser. Du kan lese mer om hvordan du unngår bruk av informasjonskapsler her.

Google Analytics benytter seg av informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din maskin når du besøker en nettside. Informasjonskapselen lagrer midlertidig informasjon om hvordan du bruker nettsiden, deriblant din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker, hvilken nettside du kom fra, samt din tidsbruk på våre nettsider. Vi har imidlertid aktivert funksjonaliteten i Google Analytics som anonymiserer IP-adresser, slik at ditt bruksmønster ikke kan spores tilbake til deg. Les mer om hvordan Google behandler personopplysninger her. I tabellen under kan du se hvilke informasjonskapsler vi bruker:

Informasjonskapsel Utløpstid Informasjon
__ga To år Google Analytics-informasjonskapsel, benyttes til å identifisere brukere.
__gid 24 timer Google Analytics-informasjonskapsel, benyttes til å identifisere brukere.
__gat 10 minutter Gir Google Analytics informasjon om hvilken nettside som skal spores og hvor informasjonen skal sendes. Lagrer ikke personopplysninger.
PHPSESSID Slettes ved inaktivitet eller når nettleseren lukkes Brukes av PHP for å få oversikt over brukersesjoner på nettsiden.

Bruk av kontaktskjema. glasoterapi.noi samler inn personopplysninger gjennom vårt kontaktskjema. Personopplysningene som samles inn er navn, e-post og telefonnummer. Behandlingsgrunnlaget for dette er berettiget interesse etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi anser det som nødvendig å behandle disse personopplysningene for å bistå våre kunder og andre interessenter med deres henvendelser. Personopplysningene som samles inn lagres i våre systemer for salgsoppfølging. I enkelte tilfeller vil personopplysningene kunne suppleres med offentlig tilgjengelig informasjon i tråd med behandlingens formål.

4. Lagringstid

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig ut fra hvert enkelt behandlingsformål. Som hovedregel slettes eller utleveres personopplysninger ved opphør av et kundeforhold, med mindre regnskapslovgivning o.l. pålegger oss å lagre opplysningene i et gitt tidsrom. Personopplysninger som samles inn på bakgrunn av samtykke etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, slettes når samtykket trekkes tilbake.

5. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysninger om deg og hvordan disse behandles, og du kan kreve å få disse rettet eller slettet. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger eller ønsker å ta i bruk dine rettigheter. Dersom du henvender deg til oss og ønsker å ta i bruk noen av dine rettigheter, vil vi stille krav til at du identifiserer deg selv for å sikre opplysningenes konfidensialitet.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter etter personvernforordningen.

6. Om bruk av databehandler og informasjonssikkerhet

Vår databehandler er Lykke Media As, som er lokalisert i Norge. Databehandlerrelasjonen er regulert i en databehandleravtale som skal sikre et tilfredsstillende nivå av informasjonssikkerhet i tråd med personvernforordningen.

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Videre ønsker vi å understreke at ukryptert e-post er ikke en sikker kommunikasjonskanal, noe som kan medføre at sensitive personopplysninger og andre fortrolige opplysninger som sendes med e-post kan komme på avveie. Vi fraråder derfor at sensitive og fortrolige opplysninger sendes med ukryptert e-post i kommunikasjon med oss. Dette gjelder både i forbindelse med generelle henvendelser og support.

7. Endringer

Ved endringer i lovverk eller interne rutiner vil vi oppdatere vår personvernerklæring fortløpende.

Sist endret: 15.02.2023.